Страхування майна « АСКО-Медсервіс
З легким серцем
+380 (44) 247-40-70 0 800 500-788
+380 (44) 247-40-70 +380 (67) 249-07-72 0 800 500-788

Страхування майна

Майнові активи – основа діяльності будь-якої організації. Офісна оргтехніка чи виробниче обладнання, що забезпечують діяльність підприємства, постійно пребувають у зоні ризику. Найкращим інструментом управління ризиком завжди було і залишається страхування.

В залежності від специфіки діяльності та місцезнаходження майно можна застрахувати на випадок пошкодження або знищення внаслідок: аварії водопровідної, каналізаційної, опалювальної системи, системи пожежегасіння, протиправних дій третіх осіб (крадіжки, хуліганства тощо), падіння літаючих аппаратів, наїзду транспортних засобів, пошкодження або знищення застрахованого майна внаслідок пожежі та стихійних лих, а саме: бурі, вихору, землетрусу, удару блискавки, виверження вулкану, обвалу, зсуву, паводку, повені, селю, просідання грунту, дії ґрунтових вод, надзвичайних для даної місцевості морозів та снігопадів, граду, зливи тощо.

На страхування приймається нерухоме та рухоме майно: будівлі, господарчи будівлі, споруди, транспортні засоби, товарно-матеріальні цінності, об’єкти незавершеного будівництва та інше майно, що належить компанії та відображене в її балансі, у тому числіі майно придбане у кредит або отримане за договором оренди, прокату, лізингу, найму чи прийняте у заставу.

Застрахованими також можуть бути: внутрішнє та зовнішнє оздоблення будівлі; предмети інтер’єру, обстановка; фото-, теле-, аудіо-, відеоапаратура, ксерокси та інша оргтехніка, засоби обчислювальної техніки.

Ви можете укласти Договір страхування всього майна або його частини: окремого об’єкта, машин, будівель, обладнання, інших товарно-матеріальних цінностей у повній вартості, зокрема майна, переданого в оренду, лізинг, прокат.

Можливе страхування майна на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт або експонування на виставці, коли майно страхується на час, який визначається з моменту, коли воно було взято з постійного місцезнаходження у музей, на виставку, для упаковки з метою наступного транспортування до місця проведення випробувань або експонування і впродовж періоду тимчасового складування, випробування, експонування та зворотнього транспортування до тих пір, поки це майно не буде встановлено на його постійне місцезнаходження.

Договір страхування майна може бути укладено по балансовій або договірній (заявленій) вартості майна. Страхова сума встановлюється за згодою Сторін і не може перевищувати дійсної вартості майна на дату укладення Договору страхування.

Страхування майна в “АСКО-Медсервіс” здійснюється згідно Закону України “Про страхування”, “Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ” №10, “Правил добровільного страхування майна (крім вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ” №11, затверджених 25.07.2005 р. та Ліцензії АБ №528599 від 07.04.2010, Ліцензії АБ №528595 від 07.04.2010.

Тарифи на страхування майна коливаються в залежності від ризику в межах від 0,2 до 1% страхової суми.

За інформацією щодо страхування майна звертайтесь за тел. (044)247-40-70 або ел. поштою office@ams.com.ua