Страхування відповідальності нотаріусів « АСКО-Медсервіс
+380 (44) 247-40-70 0 800 500-788
+380 (44) 247-40-70 0 800 500-788

Страхування відповідальності нотаріусів

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса здійснюється на умовах, визначених Постановою КМУ № 624 від 19.08.2015 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса», яка набула чинності 11.09.2015. (Опублікована в Офіційному віснику України №70 від 11.09.2015)

Страхова компанія «АСКО-Медсервіс» першою в Україні отримала ліцензію на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса: Серія АД номер 039976, видана Нацкомфінпослуг 08.11.2012р.

Умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса:

Предметом Договору обов’язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з обов’язком Страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або здійснення функцій державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – нотаріальні дії) або недбалості Страхувальника.

Страховими ризиками є вчинення незаконних дій або недбалість Страхувальника під час вчинення ним нотаріальних дій в період дії Договору обов’язкового страхування, внаслідок яких третім особам може бути заподіяна майнова шкода.

Страховим випадком є заподіяння третім особам майнової шкоди внаслідок вчинення незаконних дій або недбалості Страхувальника під час вчинення ним нотаріальних дій, що мало місце в період дії Договору обов’язкового страхування.

Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної Страхувальником та погодженої Страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:
1) подання особою, що звернулася до нотаріуса, неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії, недійсних та/або підроблених документів;
2) якщо особа, що звернулася до нотаріуса, не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

У разі настання страхового випадку Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі майнової шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) третьої особи, визнаною Страхувальником та погодженою Страховиком, в межах страхової суми.

Страхова сума має становити не менше 1000 мінімальних заробітних плат відповідно до статті 28 Закону України «Про нотаріат».

Франшиза становить від 0 до 5% від страхової суми. Договором може передбачатись 2 види франшизи:

Умовна франшиза звільняє Страховика від обов’язку відшкодовувати збитки, які не перевищують встановленого франшизою розміру, і зобов’язує його покривати збитки повністю, якщо їх розмір перевищує франшизу.

Безумовна франшиза звільняє Страховика від обов’язку відшкодовувати збитки у розмірі, визначеному такою франшизою, незалежно від розміру збитків. При безумовній франшизі страхове відшкодування завжди дорівнює різниці між реальними збитками та безумовною франшизою.

Сервіс, який економить Ваш дорогоцінний час, гарантуємо:

– завчасно поновлюємо договір страхування та підвищуємо страхову суму згідно з ст. 28 Закону України «Про Нотаріат»;

– безкоштовно доставимо договір протягом доби по м. Києву та Новою Поштою по Україні.

Переваги Страхової компанії «АСКО-Медсервіс»:

1) Щорічно до Дня Нотаріату проводимо розіграш призу серед клієнтів-нотаріусів: договору страхування на наступний рік.

2) Визнання: кожний 10-й приватний нотаріус застрахований у нас.

3) Застосовуємо 5% знижки до страхового тарифу при поновленні договору страхування.

4) Бонусний договір особистого страхування від нещасних випадків на суму 5000 грн за мінімальною символічною ціною.

5) Отримання приємних подарунків впродовж страхування професійної відповідальності в Страховій компанії «АСКО-Медсервіс» гарантуємо!

Запрошуємо на відмінне страхування!

Замовити договір обов’язкового страхування професійної відповідальності приватного нотаріуса можна за телефоном: (044) 247-40-70

Або заповнити форму заявки нижче:

 

Страхова сума:
Паспорт
Реєстраційне посвідчення
Свідоцтво про реєстрацію