Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій « Страхова компанія "АСКО-Медсервіс"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

   Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ«АСКО-МЕДСЕРВІС»

 

 Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.02.2022р.) – 70 000 (Сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.02.2022р.) – 70 000 (Сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.