Памятка клиента « Страховая компания "АСКО-Медсервис"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 80 0 800 500 788

Памятка клиента

Інформація для споживачів, у відповідності до вимог ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ПАМ’ЯТКА КЛІЄНТА

Шановний клієнте.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомляємо Вас про наступне:

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС» (скорочене найменування : ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»),
код за ЄДРПОУ 13550765;
Місцезнаходження: 03150, Україна, місто Київ, вулиця Антоновича,122;
Тел. 0 800 500 788, адреса електронної пошти: office@ams.com.ua
2) Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: Дата запису 22.01.2005 року, Номер запису : 10701200000005178.
3) Інформація щодо включенняПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» до державного реєстру фінансових установ: Дата прийняття та номер рішення Нацкомфінпослуг про видачу Свідоцтва – 24.06.2004 № 1224; реєстраційний номер 11100791; серія та номер свідоцтва: СТ № 104, дата видачі свідоцтва: 09.04.2010, код фінансової установи : 11.
4) ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» надає послуги на підставі наступнихЛіцензії:
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528607 на здійснення добровiльного страхування фінансових ризиків від 07.04.2010, строк дії: 30.12.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528597 на здійснення ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ від 07.04.2010, строк дії: 30.12.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528606 на здійснення ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) від 07.04.2010, строк дії: 26.08.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528602 на здійснення ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ від 07.04.2010, строк дії: 25.11.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528596 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ від 07.04.2010, строк дії: 26.08.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528593 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) від 07.04.2010, строк дії: 30.12.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528594 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВИДАНИХ ГАРАНТІЙ (ПОРУК) ТА ПРИЙНЯТИХ ГАРАНТІЙ від 07.04.2010, строк дії: 30.12.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528595 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ від 07.04.2010, строк дії: 26.08.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528598 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ) від 07.04.2010, строк дії: 30.12.2005 безстроковий;

-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528599 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) від 07.04.2010, строк дії: 26.08. 2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528600 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ від 07.04.2010, строк дії: 26.08. 2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528601 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) від 07.04.2010, строк дії: 29.08. 2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528605 на здійснення ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) від 07.04.2010, строк дії: 30.12.2005 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 528603 на здійснення ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ від 07.04.2010, строк дії: 12.04.2007 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АГ № 569308 на здійснення ОБОВЄЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, строк дії: 20.01.2011 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АВ № 594009 на здійснення ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ, строк дії: 22.09.2011 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АД №039976 на здійснення ОБОВЄЯЗКОВОГО страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса ВІД 08.11.2012, строк дії: 18.10.2012 безстроковий;
-Ліцензія Держфінпослуг АЕ № 293914 на здійснення добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків від 30.07.2014, строк дії: з 15.07.2014;
-Ліцензія Нацкомфінпослуг, на здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, строк дії: з 12.12.2017, безстроковий;
-Ліцензія Нацкомфінпослуг, на здійснення добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я), строк дії: з 13.04.2018, безстроковий;
5) Фінансова послуга, яка пропонується Вам та буде надаватися нашої компанією після укладення відповідного договору страхування, є послугою у сфері страхування. Вартість цієї послуги визначено відповідно до нормативних актів у сфері страхування (правил страхування, що встановлені нашою компанією), складає суму, що зазначена в Договорі страхування в полі «Страхова премія» («Загальна страхова премія»).
6) Надання додаткових фінансових послуг при здійсненні страхування не передбачено.
7) Згідно з п.п. 165.1.27. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:
а) під час страхування життя або здоров’я платника податку у разі:
-дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;

-викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;

в разі страхового випадку — факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);

б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати;
У разі дотримання вищезазначених умов будь-які податки і збори за рахунок страхувальника в результаті отримання ним фінансової послуги сплаті не підлягають.
8) Договір про надання фінансових послуг:
а) Страхувальник (споживач) має право на відмовувіддоговорустрахуваннядомоментуйого фактичного підписання.
б) Заяви, анкети та інші документи, які надаютьсяСтрахувальником (споживачем) Страховику як намір на укладання договору страхування, не є зобов’язанням Страхувальника до укладання такого договору страхування. Страхувальник (споживач) має право відмовитися від Договору страхування в будь-який момент до укладання такого Договору.
в) Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика та Страхувальника (споживача) індивідуально, відповідно до правил страхування, затверджених ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС», обраних умов страхування та/або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачати встановлення мінімального строку дії договору обов’язкового страхування.
г) Наявність у клієнта права розірвати договір чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування» і передбачають наступне:
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.
Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.
Викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.
Внесення змін та доповнень до договору можливе лише за взаємною письмовою згодою страховика та страхувальника. Оформлюється шляхом укладання додаткової угоди до Договору страхування та підписується Страховиком і Страхувальником.

Збільшення фіксованої процентної ставки (страхового тарифу) за договором страхування без письмової згоди Страхувалькика (споживача) неможливе. Зміна процентної ставки (страхового тарифу) здійснюється шляхом укладення між Страхувальником (споживачем) та Страховиком додаткової угоди до договору страхування.

9) У страховика наявний гарантійний фонд у розмірі 438 616 654,68 грн., компенсаційні схеми відсутні.

10) З метою захисту прав страхувальника, як споживача страхової послуги, для розгляду заяв, зауважень, пропозицій та скарг нашою компанією створено відповідну компетентну комісію, що знаходиться за адресою: 03150, Україна, місто Київ, вулиця Антоновича,122. Тел. 0 800 500 788, адреса електронної пошти: office@ams.com.ua.
Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян», за адресою ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»: 03150, Україна, місто Київ, вулиця Антоновича,122.
11) Органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг є:
Національний банк України:
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240, адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601, Email: nbu@bank.gov.ua, сайт: https://bank.gov.ua/.

Держпродспоживслужба
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1,
тел. (044) 279 12 70-приймальня; Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) (044) 364 77 80 Електронна пошта info@dpss.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Адреса: 04053, м.Київ, вул. Некрасовська, 10/8
Тел.: (044) 486-54-86 , Факс: (044) 486-40-27
e-mail: info@kiev.dpss.gov.ua, Сайт: http://kyiv-dpss.gov.ua/

12) Нашою компанією не пропонуються послуги страхування, що надаються іншими страховиками.

Страховики зобов’язані дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:
— наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів або гарантійного депозиту для філій страховиків-нерезидентів та наявності гарантійного фонду страховика;
— створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;
— перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
З метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, залежно від видів страхування (перестрахування) страховик утворює страхові резерви в порядку, визначеному ст. 31 Закону України«Прострахування»та Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженою Розпорядженням Держфінпослугвід 17.12.2004 № 3104 зі змінами та доповненнями.

З повагою,
Голова Правління А.Ф. Бажан