Текущая отчетность « Страховая компания "АСКО-Медсервис"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Текущая отчетность

2019 рік

Звіт про Корпоративне управління за 2019 р.

Звіт про управління за 2019 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019р.

Звіт про власний капітал за 2019р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2019р.

2018 рік

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік

Звіт про управління за 2018 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.

Звіт про власний капітал за 2018 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 р.

за 2017 год

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.

Звіт про власний капітал за 2017 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.

Звіт про Корпоративне управління за 2017 р.

Аудиторський висновок за 2017р.

за 2016 год

за 2016 год:

Форма 1 Баланс

Форма 2 Отчет о доходах и затратах

Форма 3 Отчет о движении денежных средств

Форма 4 Отчет о собственном капитале

Примечания к финансовой отчетности

Отчет о корпоративном управлении

 

за 6 месяцев 2016 года: 

Форма 1 Баланс

Форма 2 Отчет про финансовые результаты

за 1 квартал 2016 года:  

Форма 1 Баланс

Форма 2 Отчет про финансовые результаты

за 2015 год:

Форма 1 Баланс

Форма 2 Отчет о доходах и затратах

Форма 3 Отчет о движении денежных средств

Форма 4 Отчет о собственном капитале

Примечания к финансовой отчетности

Пояснительная записка

Звіт 2015

Звіт_про_КУ 2015

за 2014 год:

звiт 2014

Звiт_про_КУ 2014

ПРИМIТКИ 2014 МСФЗ_аудитор

Ф_1

Ф_2

Ф_3

Ф_4

за 2013 год:

звiт 2013 Звiт_про_КУ 2013 провер аудит ПРИМIТКИ 2013 МСФЗ аско мед Ф_1_Баланс Ф_2 Ф_3 Ф_4