Поточна звітність « Страхова компанія "АСКО-Медсервіс"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 80 0 800 500 788

Поточна звітність

2021 рік

Звіт про управління за 2021 рік

Звіт про корпоративне управління за 2021 рік

2020 рік

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік

Звіт про управління за 2020 рік

Звіт про корпоративне управління за 2020 рік

Баланс_(Звіт_про_фінансовий_стан)_станом_на_31_12_2020р

Звіт_про_фінансові результати (про сукупний_дохід)_за_2020р

Звіт_про_рух_грошових_коштів_(за_прямим_методом)_за_2020р_ 

Звіт про власний капітал за 2020р.

Примітки_до_річної_фінансової_звітності_за_2020р

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності станом на 31 грудня  2020 року

2019 рік

Звіт про Корпоративне управління за 2019 р.

Звіт про управління за 2019 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019р.

Звіт про власний капітал за 2019р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2019р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності станом на 31 грудня  2019 року

2018 рік

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік

Звіт про управління за 2018 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.

Звіт про власний капітал за 2018 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 р.

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2018 рік
Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості за 2018 рік

2017 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.

Звіт про власний капітал за 2017 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.

Звіт про Корпоративне управління за 2017 р.

Аудиторський висновок за 2017р.

2016 рік

за 2016 рік: 

Форма 1 Баланс

Форма 2 Звіт про доходи та витрати

Форма 3 Звіт про рух грошових коштів

Форма 4 Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності

Звіт про корпоративне управління

 

за 6 місяців 2016 року: 

Форма 1 Баланс

Форма 2 Звіт про фінансові результати

за 1 квартал 2016 року:                                            

Форма 1 Баланс

Форма 2 Звіт про фінансові результати

2015 рік

Форма 1 Баланс

Форма 2 Звіт про доходи та витрати

Форма 3 Звіт про рух грошових коштів

Форма 4 Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності

Пояснювальна записка

Звіт 2015

Звіт_про_КУ 2015

2014 рік

звiт 2014

Звiт_про_КУ 2014

ПРИМIТКИ 2014 МСФЗ_аудитор

Ф_1

Ф_2

Ф_3

Ф_4

2013 рік

звiт 2013 Звiт_про_КУ 2013 провер аудит ПРИМIТКИ 2013 МСФЗ аско мед Ф_1_Баланс Ф_2 Ф_3 Ф_4