Інформація щодо річних Загальних зборів акціонерів, які не відбулися « Страховая компания "АСКО-Медсервис"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Інформація щодо річних Загальних зборів акціонерів, які не відбулися

Інформація щодо річних Загальних зборів акціонерів, які не відбулися

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АСКО-МЕДСЕРВІС» (надалі – Товариство), які були скликані з дотриманням всіх вимог чинного законодавства України на 24.04.2020 року — не відбулися.

Згідно Статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Кворум загальних зборів визначається:

  1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.
  2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Так, станом на 11 год. 00 хв. 24.04.2020 року  — Реєстраційною комісією, у складі: Голови Реєстраційної комісії – Абрасімова Андрія Васильовича,  Члена Реєстраційної комісії – Гудемчук Людмили Леонідівни  було зафіксовано, що для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства не зареєструвалося жодної особи, тобто 0 (нуль) акціонерів та/або їх представників, які є власниками голосуючих акцій та які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, тому вважати річні Загальні збори акціонерів Товариства такими, що не відбулися.

Голова Правління               А.Ф. Бажан